Заявка за участие

Заявка за участие в карнавално шествие 2017


Техническо осигуряване на групата за карнавалното шествие:

Озвучаване

Желаем съдействие за настаняване и хранене на преференциални цени.
Желаем да участваме в Конкурс на Карнавал Габрово.
Съгласни сме с посочените в регламента условия.