Карнавални дела и документи

РЕГЛАМЕНТ

 за участие в конкурс –  Карнавал Габрово 2017
под мотото „ДА ИЗКУКУРИГАМЕ ОТ СМЯХ”
организиран от Община Габрово

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

1. През 2017 година в  рамките на Карнавал Габрово на 20 май ще се проведе конкурс за участие по лична инициатива, извън основния сценарий, в следните раздели:

 • малка група – до 5 участници;
 • средна група – до 10 участници;
 • голяма група – над 10 участници.

2. В конкурса могат да участват всички желаещи, без ограничения във възраст, пол, адресна регистрация, в случай че отговорят на посочените по-долу условия.

3. Участниците в конкурса подготвят картини, съобразно годишната тема/мото в една или повече от следните категории: сатира, политика, икономика, хумористични картини; музикални картини; танцови картини; герои – исторически, приказни и др.

4. Заявки за участие /по образец/ се приемат до 2 май.

5. Организаторите на Карнавала излъчват селекционна комисия.

6. За селекцията участниците изпращат :

Кратка анотация на идеята, снимки, видео, електронни адреси /по преценка и ако са приложими/.

7. Комисията разглежда предложенията и потвърждава /отхвърля участието до 10 май.

8. Всички разходи са за сметка на участниците.

9. Община Габрово съдейства на участниците в конкурса за настаняване и хранене на преференциални цени след предварителна заявка.

10. Организаторите на карнавала избират жури за оценка на участниците в конкурса.

11. Участниците в конкурса преминават в дефилето по реда на постъпилите заявления, в специално обособена секция /раздел „Конкурс“.

12. Критерии за оценка:

 • Оригинален сценарий, последователност на действието, „диалог“ с публиката;
 • Артистично присъствие – убедително пресъздаване на образите, въздействащо изпълнение чрез жестове, мимики и диалог, използване на пространствата по трасето,  танцови и вокални  изпълнения;
 • Цялостно изпълнение на групата – всички са концентрирани и обединени в усилията си да внушат и пресъздадат идеята на сценария по забавен, артистичен и атрактивен начин;
 • Постановка – сценография /атрактивен макет, платформа, реквизит, костюми, грим, хореография, озвучаване/.

13. Участници, желаещи да се включат в карнавала извън основния сценарий или конкурса, спазват процедурата за уведомяване на организаторите, като подават заявление и кратка анотация за представянето си в същите срокове и изрично посочват, че не желаят да участват в конкурса.

 

 
 НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
 
 1. Всяка група получава грамота за участие.
 2. В конкурса се присъждат четири награди:
 • по една в трите категории, като журито си запазва правото да не присъди награда в някоя от категориите или да присъди поощрителна награда, в размер до 300 лв. ;
 • награда на публиката, която се определя с on line гласуване до 17 часа на 21 май на сайта на Карнавал Габрово.
 1. Награден фонд :
 • Малка група – до 5 участника – 500 лв.;
 • Средна група – 5 – 10 участника – 1300 лв.;
 • Голяма група над  10 участника – 2200 лв.;
 • Награда на публиката – габровски сюрприз.

       4. Наградите се обявяват на 22 май.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Община Габрово притежава право на аудио, видео и фото документиране на Карнавала и използването на материалите с рекламна цел без всякакви задължения към участниците.
 2. Участието в шествието се приема за автоматично съгласие да бъдеш сниман.