КОНКУРС ЗА КАРНАВАЛНА КАРТИНА

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА КАРНАВАЛНА КАРТИНА

 1. През 2018 година в рамките на Карнавал Габрово на 19 май ще се проведе конкурс за участие по лична инициатива, извън основния сценарий, в следните раздели:
 • малка група – до 5 участници;
 • средна група – до 10 участници;
 • голяма група – над 10 участници.
 1. В конкурса могат да участват всички желаещи, без ограничения във възраст, пол, адресна регистрация, в случай че отговорят на посочените по-долу условия.
 2. Участниците в конкурса подготвят картини, съобразно годишното мото «Габрово – мой малък Брюксел» в една или повече от следните категории: сатира, политика, икономика, хумористични картини; музикални картини; танцови картини; герои – исторически, приказни и др.
 3. Заявки за участие /по образец/ се приемат до 1 април 2018 г. на електронната страница на Карнавал Габрово – www.carnival.gabrovo.bg
 4. Организаторите на Карнавала излъчват селекционна комисия.
 5. За селекцията участниците изпращат :

Кратка анотация на идеята, снимки, видео, електронни адреси /по преценка и ако са приложими/.

 1. Комисията разглежда предложенията и потвърждава /отхвърля участието до 20 април 2018 г.
 2. Всички разходи са за сметка на участниците.
 3. Община Габрово съдейства на участниците в конкурса за настаняване и хранене на преференциални цени след предварителна заявка.
 4. Организационният комитет излъчва жури за оценка на участниците в конкурса.
 5. Участниците в конкурса преминават в дефилето по ред, зададен от ОК, в специално обособена секция /раздел/ „Конкурс“.
 6. Всяка група разполага с до 2 минути за представяне на картината пред журито на официалната трибуна и коментаторските пунктове по трасето.
 7. 13. Критерии за оценка:
 • атрактивно представяне на темата;
 • оригиналност на костюмите;
 • артистичност на участниците.

 

 

 НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

 1. Всяка група получава грамота за участие.
 2. В конкурса се присъждат четири награди:
 • по една в трите категории, като журито си запазва правото да не присъди награда в някоя от категориите или да присъди поощрителна награда, в размер до 300 лв.;
 • награда на публиката, която се определя с on-line гласуване до 25 май 2018 г. на електронната страница на Карнавал Габрово – www.carnival.gabrovo.bg

Награден фонд :

 • Малка група – до 5 участника – 500 лв.;
 • Средна група – 5 – 10 участника – 1300 лв.;
 • Голяма група над  10 участника – 2200 лв.;
 • Награда на публиката – габровски сюрприз.
 1. Наградите се обявяват на 25 май 2018 г.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Всички останали, желаещи да се включат в карнавалното шествие, спазват процедурата за конкурсната част, като в заявлението посочват, че не желаят да участват в конкурса.

 

 1. Заявилите желание за участие след посочения краен срок, ще бъдат допуснати в шествието без право на участие в конкурса.

 

 1. Община Габрово притежава право на аудио, видео и фото документиране на Карнавала и използването на материалите с рекламна цел без всякакви задължения към участниците.

 

 1. Участието в шествието се приема за автоматично съгласие да бъдеш сниман.