Конкурс за карнавална картина 2019

РЕГЛАМЕНТ

 1. През 2019 година в рамките на Карнавал Габрово на 18 май ще се проведе конкурс за участие по лична инициатива, извън основния сценарий, в следните раздели:
 • малка група – до 5 участници;
 • средна група – до 10 участници;
 • голяма група – над 10 участници.
 1. В конкурса могат да участват всички желаещи, без ограничения във възраст, пол, адресна регистрация, в случай че отговорят на посочените по-долу условия.
 2. Участниците в конкурса подготвят картини, съобразно тазгодишното мото „Маски горе!“в една или повече от следните категории: сатира, политика, икономика, бит, хумористични картини, музикални картини, танцови картини, герои – исторически, приказни и др.
 3. Заявки за участие /по образец/ се приемат до 15 април 2019 г. на  страницата на Карнавал Габрово, раздел Конкурси.
 4. Организаторите на Карнавала излъчват селекционна комисия.
 5. За селекцията участниците изпращат :

Кратка анотация на идеята, снимки, видео, електронни адреси /по преценка и ако са приложими/.

 1. Комисията разглежда предложенията и потвърждава /отхвърля участието до 20 април 2019 г.
 2. Всички разходи са за сметка на участниците.
 3. Община Габрово съдейства на участниците в конкурса за настаняване и хранене на преференциални цени след предварителна заявка.
 4. Организационният комитет излъчва жури за оценка на участниците в конкурса.
 5. Участниците в конкурса преминават в дефилето по ред, зададен от ОК, в специално обособена секция /раздел/ „Конкурс“.
 6. Всяка група разполага с до 2 минути, ако желае да представи своята картина пред журито на официалната трибуна и коментаторските пунктове по трасето.
 7. Критерии за оценка:
 • атрактивно представяне на темата;
 • оригиналност на костюмите;
 • артистичност на участниците.

  НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

 1. Всяка група получава грамота за участие.
 2. В конкурса се присъждат четири награди:
 • по една в трите категории, като журито си запазва правото да не присъди награда в някоя от категориите или да присъди поощрителна награда, в размер до 300 лв.;
 • награда на публиката, която се определя с on-line гласуване до 22 май 2019 г. на страницата на Карнавал Габрово – https://carnival.gabrovo.bg

Награден фонд :

 • Малка група – до 5 участника – 500 лв.;
 • Средна група – 5 – 10 участника – 1300 лв.;
 • Голяма група над  10 участника – 2200 лв.;
 • Награда на публиката – габровски сюрприз.
 1. В случай, че журито присъди награда на група физически лица, наградата    се    изплаща на лицето подало заявката за участие.
 2. Наградите се обявяват на 23 май 2019 г.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Всички останали, желаещи да се включат в карнавалното шествие, спазват процедурата за конкурсната част, като в заявлението посочват, че не желаят да участват в конкурса.
 1. Заявилите желание за участие след посочения краен срок, ще бъдат допуснати в шествието без право на участие в конкурса.
 1. Община Габрово притежава право на аудио, видео и фото документиране на Карнавала и използване на материалите с рекламна цел без всякакви задължения към участниците.
 1. Участието в шествието се приема за автоматично съгласие да бъдеш сниман.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ОТТУК.