КОНКУРС ЗА КАРНАВАЛНА КАРТИНА 2024

Регламент

I. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Община Габрово е основен организатор на конкурсната надпревара за участие с картина в карнавалното шествие в Габрово на 18 май 2024 г. Конкурсът е по лична инициатива, извън основния сценарий. За първи път конкурсът е организиран през 2017 г.

Карнавалът, като кулминация на Международния фестивал на хумора и сатирата, е най-посещаваното публично събитие в Габрово, което се провежда всяка трета събота на месец май. По време на карнавалното шествие по централните улици на града се събира публика, която надхвърля 30 000 души. Участниците в шествието са на възраст от една до 101 години, което ни дава основание да твърдим, че няма семейство в града, което да не е въвлечено по някакъв начин, дали като участник, или като зрител в Карнавала. В организацията на събитието участват всички детски учебни заведения, читалища, институции.

Мисията на Габровския Карнавал е утвърждаване на публичния образ на града като място на смеха, който предоставя неповторима възможност на всеки човек да бъде пряк участник в събитието, да изрази себе си, преобразявайки се, да иронизира социалната и политическа действителност, в която живее. Посланието към участниците и зрителите в Карнавала е, и винаги е било, да използват възможността да го съпреживеят  като станат негови сътворци. Всичко това дава възможност на цялата общност да участва в един непрекъснат процес на самоидентификация, от една страна, а от друга – създаването на взаимовръзката „град-личност“, която създава усещането за общност. Карнавалът дава шанс на всеки да изрази себе си и своята позиция, като същевременно работи за представянето на града и утвърждаването на неговата идентичност.

Целите на конкурса за карнавална картина са:

  II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  Конкурсът се организира от Община Габрово и е с национален характер.

  В конкурса могат да участват всички желаещи, на възраст 16+, при следните условия:

  III. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

  1. Заявките за участие се приемат до 22 април 2024 г.;
  2. Специално назначена комисия разглежда предложенията и потвърждава/отхвърля кандидатурите, в срок до 5 май 2024 г.
  3. Информация за допуснатите участници ще бъде публикувана на сайта на Карнавал Габрово carnival.gabrovo.bg;
  4. Одобрените кандидати преминават по карнавалното трасе на 18 май, по ред, зададен от Организаторите, в специално обособена секция „КОНКУРС за карнавална картина”;
  5. Организаторите на Карнавала излъчват жури, което да оцени подадените в срок предложения за участие в Конкурса по следните

  КРИТЕРИИ:

  IV. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

  V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  С участието си в настоящия Конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него.

  Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за целите на Конкурса, включително се съгласяват техните имена, снимка или други лични данни да бъдат публично оповестени и  бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторите.

  Личните данни на участниците ще бъдат ползвани само и единствено във връзка с конкретния Конкурс за карнавална картина.

  Метеорологичните условия в деня на Карнавала не отменят шествието.

  Всички разходи са за сметка на участниците.