Очакването като част от удоволствието

Организаторите на Карнавал Габрово съобщават, че забавянето на резултатите от конкурса, който се проведе в рамките на тазгодишното шествие под мотото: „Да изкукуригаме от смях“ може да бъде обосновано. Като спестяваме независещите от нас причини, Ви съобщаваме, че Журито ще заседава в пълен състав тази събота – 3 юни и класирането на участниците ще бъде огласено в понеделник – 5 юни, на сайта на Карнавала.

Поднасяме извинение на очакващите и обещаваме конструктивност, креативност и консолидарност на предстоящото заседание.