Новини

НОВИНИ

Източник: www.gabrovo.bg
02.03.2022, 14:21 Мария Радойчева
Четирите зони за споделено компостиране, изградени като част от демонстрационния проект за управление на отпадъците, очакват първото зареждане с биоразградими…
11.02.2022, 14:42 Мария Радойчева
Проведено бе обществено обсъждане на Проекта на Плана за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030…
08.02.2022, 12:40 Мария Радойчева
Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в обсъждането на Проекта на Плана за действие за…
07.02.2022, 11:00 Мария Радойчева
Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в общественото обсъждане на Проекта на План за интегрирано…
01.02.2022, 17:17 Миглена Въгленова
Община Габрово подаде кандидатурата си в конкурса на Европейската комисия (ЕК) за 100 климатично неутрални и интелигентни града. До крайния…
27.01.2022, 15:12 Мария Радойчева
Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да предоставят своите мнения, предложения и коментари по Проекта на Плана за…
21.01.2022, 16:53 Миглена Въгленова
Община Габрово се включи като партньор в международния проект „Местни собственици на енергия“ – „Подпомагане на енергийните общности в Адриатика,…
21.01.2022, 15:58 Мария Радойчева
Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в обсъждането на Проекта на Плана за действие за…
18.01.2022, 17:19 Миглена Въгленова
Община Габрово се включи като партньор в международния проект „Сътрудничество между градове/региони и енергийни общности като средство за ускоряване на…
13.01.2022, 16:37 Миглена Въгленова
Габрово има амбицията да постигне въглероден неутралитет към 2050 г., а изготвянето на устойчив енергиен план ще подпомогне постигането на…
30.12.2021, 17:34 Миглена Въгленова
Община Габрово внедри цялостно решение за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града. С инсталирани 9 станции за…
17.11.2021, 15:59 Миглена Въгленова
Община Габрово кандидатства с пилотен проект за внедряване на система за производство на водородно-кислородна смес чрез импулсна електролиза на вода…