Габрово с проект за климатична неутралност в 4 училища
22.02.2023, 13:38 Миглена Въгленова

Проект „Визия 2045 – училищата като двигатели към климатична неутралност в градовете“ © НДЕФ

Община Габрово заяви участие в проекта „Визия 2045“, финансиран от Европейската инициатива за климата на германското министерство на околната среда. Той се изпълнява от международен консорциум с партньори от Германия, Полша, Словения и България в лицето на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). В програмата ще бъдат включени ученици от 5 до 12 клас.

За Габрово са предложени училищата „Иван Вазов“, „Неофит Рилски“, „Ран Босилек“ и ПМГ „Академик Иван Гюзелев“. Идеята е в тях да се въведе иновативен модел, който ще ги подпомогне да постигнат климатична неутралност. Учебните заведения са важен източник на въглероден диоксид, тъй като са големи потребители на енергия.

В случай че бъдат одобрени, училищата ще получат измервателни уреди, с които ще наблюдават състоянието на въздуха и потреблението на енергия. С оборудването ще може да се преглеждат емисиите на парникови газове и да се изчислява въглеродният отпечатък. Това ще помогне и за оценка на състоянието на училищните сгради. Предвидено е учениците да участват в обучения и семинари, а учителите да обменят опит в Германия, чрез което да създадат свои планове за действие.

На конкурсен принцип на национално ниво ще бъдат избрани две общини с по две училища за участие в проекта. Кандидатурите се оценяват по критерии като изпълнени екопроекти, приложени енергийни мерки, както и налични планове за климата и енергията. Дейностите ще се реализират до месец април 2025 г.