Вижте къде се въвеждат ограничения в движението в дните на Карнавала
13.05.2024, 11:14 Цветомира Иванова

Във връзка с предстоящия Карнавал Габрово 2024 и предвидените събития в официалната програма с цел опазване на обществения ред, сигурността на гражданите и безопасността на движението се въвеждат ограничения в движението в периода 17 – 19 май 2024 г. както следва :

1. Да се преустанови движението на МПС на 17.05.2024 г. от 09.30 ч. до 12.30 ч. по бул. „Априлов “  от пресечката с ул. „Възраждане“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“ /пл. „Възраждане“/. Автобусите на градския транспорт по линии 2, 6 и 8 в посока кв.“Недевци“ ще се движат по утвърдения график и маршрут.

 

2. „Да се преустанови движението на МПС на 17.05.2024 г. от 19.30 ч. до 22.30 ч. по бул. „Априлов “  от пресечката с ул. „Възраждане“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“ /пл. „Възраждане“/. Автобусите на градския транспорт по линии 2, 6 и 8 в посока кв. „Недевци“ ще се движат по утвърдения график и маршрут.

 

3. Да се преустанови движението на МПС на 18.05.2024 г.от 09.00 ч. до 13.00 ч. по ул. „Априловска“ от пресечката с бул. „Юрий Венелин“ до пресечката с ул. „Николаевска“, по ул. „Николаевска“  от пресечката с ул. „Априловска“  до пресечката с ул.“Георги Бочаров“ и ул. „Опълченска“ /кръстовището при Банка ДСК/,  по „Генерал Радецки“ от пресечката с ул. „Отец Паисий“ до пресечката с ул. „1-ви май“.

 

4. Въвежда се еднопосочно движение на 18.05.2024 г. от  09.00 ч. до 13.00 ч.  по ул. „Радион Умников“ към ул. „Опълченска“ и кръстовището при Банка ДСК, по ул. „Козлодуй“ от пресечката с ул. „Еким Цанков“ /паркинг на централен пазар/ към пресечката с ул. „Никола Палаузов“, по  ул. „Никола Палаузов“ от пресечката с  ул. „Козлодуй“ към ул. „Цар Калоян“, по ул. „Цар Калоян“ от пресечката с ул. „Никола Палаузов“ към пресечката с ул. „Пенчо Славейков“.

5. Да се преустанови движението на МПС на 18.05.2024 г.:

- от 12.30 ч. до приключване на карнавалното шествие по бул. „Априлов“ от Централна поща  до пл. „Възраждане“ , пл. “Възраждане“  и ул. “Скобелевска“. Бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Възраждане“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“/ пл. „Възраждане“ / ще остане затворен за движение на МПС до края на концерта

- от 16.00 ч. по ул. „Райчо Каролев“ към бул.“Априлов“

- от 17.30 ч. до приключване на карнавалното  шествие ул. „Брянска“ от пресечката с ул. „Васил Неделчев“ до пл.“Игото“ и ул. „Юрий Венелин“ от пл. „Игото“ до пресечката с ул. „Априловска“.

              

        Между 12.00 ч. и 17.30 ч. автобусите на обществения транспорт в централната градска част ще преминават по ул. „Юрий Венелин“. От 17.30 ч. до 20.00 ч. автобусите ще се движат в направлението юг- север до Централна поща и в посока север – юг до Автогара Габрово, като след 20.00 ч. отново ще преминават само по ул. „Юрий Венелин“

        След 17.30 ч. движението на останалите МПС, от южната към северната част на Габрово, ще се осъществява по ул. „Николаевска, ул. „Цанко Дюстабанов“, пл. „Първи май 1876“, ул. „Шипка“ и ул. „Орловска“, а от северната към южната – по бул. „Ст. Караджа“, ул. „Ем. Манолов“, ул. „Македония“/ зад Централна поща/ и бул. „Априлов“

 

6. Забранява се паркирането на МПС  на 18.05.2024 г.  както следва:

по бул. „Априлов“ от Централна поща  до пл. „Възраждане“ , пл. “Възраждане“  и ул. “Скобелевска“  от 09.00 ч. до приключване на карнавалното шествие;

по ул. „Съзаклятие“ от 09.00 ч. до приключване на карнавалното шествие;

на паркинга зад Община Габрово от 09.00 ч. до края на концерта

на паркоместата пред Банка ДСК от 09.00 ч. до 13.00 ч.

7. Забранява се паркирането на паркинга на пл. „1-ви май“ от 17.00 ч. на 17.05.2024 г. до 13.00 ч. на 18.05.2024 г.

МПС, паркирани в нарушение забраната, ще бъдат принудително отстранявани.

8. Да се преустанови движението на МПС на 19.05.2024 г. от 19.30 ч. до 22.30 ч. бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Възраждане“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“/пл. „Възраждане“ /. Автобусите на градския транспорт по линии 2, 6 и 8 в посока кв. „Недевци“ ще се движат по ул. „Юрий Венелин“.

 

Всички въведени ограничения и обходните маршрути може да разгледате подробна на картата тук

 

С цел недопускане на инциденти, Община Габрово призовава участниците в движението да спазват стриктно въведените ограничения и да изпълняват указанията на контролните органи.

 

Програма празници