Габрово сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВиК
20.11.2019, 09:27 Миглена Въгленова

Габрово е една от шестте области, за които ще бъдат изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за водоснабдяване и канализация с безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

Договорът за подпомагане на инвестиционното планиране в отрасъл ВиК на стойност 22,8 млн. лева е сключен в края на миналата седмица между Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Освен Габрово, дейностите ще обхванат обособените територии, обслужвани от ВиК дружествата София, Велико Търново, Плевен, Търговище и Хасково. Изработването на РПИП е условие за получаване на европейско финансиране за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в съответните територии. Това е възможно, след като всички общини в тези области станаха членове на областните асоциации по ВиК и услугите във всяка от тях се предоставят от едно водоснабдително дружество.

Проучванията ще съдържат техническа и икономическа документация за подготовката на инвестиционни предложения за финансиране с европейски средства. Разработките ще включват събиране и анализ на данни за състоянието на ВиК системите и съоръженията, разработване на стратегически и детайлни варианти за водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения, финансов и икономически анализ.

През програмен период 2014-2020 г. ОПОС финансира ВиК проекти чрез прилагане на регионалния подход „една обособена ВиК територия – един ВиК оператор – един проект“. Този проект е продължение на първата процедура за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на ВиК отрасъла с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към момента 12 консолидирани оператора изпълняват договори за изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС. Това са ВиК дружествата Варна, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Кърджали, Сливен, Ямбол, Перник, Видин, Силистра, Русе и Враца.

***По информация на МРРБ

Снимка: Пречиствателна станция за отпадни води – Габрово © Община Габрово