Проверката за устойчивост на инвестициите по Водния проект приключи без забележки
28.07.2020, 16:03 Десислава Сутева

Пет години след физическото приключване на проекта за Водния цикъл на Габрово, проверката на място за устойчивост на инвестициите приключи без забележки.

Ключова част от инспекцията, извършена от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ бе проследяването на физическото състояние на инвестициите и използването им по предназначение.

В рамките на проекта, в периода 2012 – 2015 г., бяха изградени 120 км ВиК мрежи в града и ремонтирани 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води бяха напълно реконструирани.

Според заключенията на проверката, изградените ВиК мрежи с съоръжения изпълняват предназначението си, а реконструираните помпени станции в града работят в нормален режим.

Обновените по проекта Пречиствателна станция за питейни води и Пречиствателна станция за отпадъчни води също са в нормален експлоатационен режим.

В резултат на реконструкциите е подобрен ефектът на пречистване на водата, а чрез внедрените в станциите системи за контрол и управление /SCADA/ е постигнато по-ефективно управление на пречиствателните процеси.

Експлоатационни проблеми, породени от изпълнението на строително-монтажните работи не са установени.

Проверката за устойчивостта на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово“, финансиран по ОПОС, беше извършена в Габрово в края на месец юни