Представят резултатите от проекта за ремонт на яз. „Синкевица“
08.02.2021, 10:44 Миглена Въгленова

Информационно събитие за представяне на изпълнените дейности по проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“ организира Община Габрово.

Срещата ще се проведе онлайн в платформата Zoom на 11 февруари 2021 г., четвъртък, от 11:00 часа чрез линк за достъп: https://bit.ly/36K98lM.

В рамките на проекта беше извършена рехабилитация на язовирната стена и съоръженията към яз. „Синкевица“ с цел превенция и управление на риска от наводнения.

Изградена е контролно-измервателна система за наблюдение на водохранилището, доставени са помпа и сифонен изпускател за понижаване на водното ниво при аварии, преливникът и бързотокът са ремонтирани и почистени. Подменен е спирателният кран на основния изпускател и е изградена шахта с енергогасител, по короната на стената е монтирано осветление, има нов парапет и пейки.

Проектът е на стойност 350 611.66 лв., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни. Въпроси могат да бъдат задавани предварително по електронна поща – projects@gabrovo.bg.