Публичен конкурс за графичен знак на Карнавал Габрово

Въведение

Габрово е известен като Световна столица на хумора. Този образ градът създава преди повече от век и чрез култура и изкуство успява да го утвърди през годините. Международният фестивал на хумора и сатирата е емблематично събитие за Габрово, обединяващо различни видове изкуства и форми на творческа изява. Музика, танц, театър, певчески, визуални и съвременни форми се смесват в пъстра палитра от събития, провеждащи се всяка година през месец май. Общ фокус е хуморът – характерна черта на габровеца, определяща облика на събитието и изграждаща идентичността на марката „Габрово“.

Основно събитие по време на фестивала е Карнавалът, който утвърждава образа на града като публично пространство на смеха. Карнавалът предоставя възможност на всеки да стане пряк участник в шествието, като изрази себе си, преобрази се и иронизира социалната и политическа действителност, в която живее. Посланието към участници и зрители е да използват възможността и съпреживеят събитието като станат негови съавтори. Всичко това дава възможност на градската общественост да се самоопредели в отношенията „град-личност“.

Предмет

Всяка година Карнавалът се провежда под различно мото и графичен знак. Те са в основата на комуникационна стратегия и широко се използват в рекламните материали на събитието. Настоящият публичен конкурс има за цел да преустанови практиката на създаване на различни лога и да произведе графичен знак, който да стане неизменен символ за карнавала в бъдеще. В същото време практиката за избор на тема за всяко издание ще продължи. Мотото на карнавала за 2018 г. е „Габрово – мой малък Брюксел“.

Новият графичен знак на Карнавала ще бъде използван в бъдещите комуникационни кампании и рекламни материали. В търсене на графичен символ, Община Габрово очаква предложения, които да са атрактивни, разпознаваеми и илюстриращи основните задачи на Карнавала – да стимулира хумористичното и сатирично творчество у гражданите, чувствителността към актуални социални, политически и икономически проблеми.

Жури

Постъпилите проекти ще бъдат оценени от жури в състав:

– Нела Рачевиц, заместник-кмет „Социално-икономическо развитие“ в Община Габрово.

– проф.Георги Янков, ръководител катедра „Плакат и визуална комуникация  в Национална художествена академия.

– Маргарита Доровска, директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово.

– Иван Христов-Грога, художник.

– Борил Караиванов, графичен дизайнер.

Участие

Общите условия, при които ще се проведе конкурса за нов графичен знак на Карнавал Габрово, са:

 • Конкурсът е открит и в него могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица и техни обединения.
 • Физическите лица трябва да са навършили 18 години към датата на подаване на заявката за участие.
 • Авторите, трябва сами да представляват проектите си, а при съавторство, да са упоменати всички съавтори.
 • Трети лица не трябва да притежават или имат претенции към участващите в конкурса проекти.
 • Всеки автор може да представи до три проекта, в изготвянето на които е участвал.
 • Членове на журито нямат право да участват в конкурса.
 • Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.
 • Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са били публикувани под някаква форма.
 • Заявените за участие проекти ще бъдат използвани само в рамките и за целите на конкурса.

В рамките на конкурса ще бъдат връчени следните награди:

 • Една награда от 2000 (две хиляди) лева за победителя.
 • Две поощрения по 500 (петстотин) лева.

– Информация за конкурса и електронен формуляр за участие ще бъдат публикувани на адрес www.gabrovologocarnival.com

– Всички въпроси, свързани с конкурса, могат да се задават на адрес logocarnival@gabrovo.bg

 

 Изисквания

За участие в конкурса ще бъдат допуснати проекти, които отговарят на следните технически изисквания:

 • Проектите трябва да съдържат надписа „Карнавал Габрово 2018“, като годината ще се актуализира  в бъдеще за всяко ново издание.
 • Всеки проект трябва да бъде представен в общо четири варианта – цветен с надпис, цветен без надпис, черно-бял с надпис и черно-бял без надпис.
 • Всеки вариант на проект трябва да се представи във файлов формат PNG с основа 1600 px и височина 1100 px.
 • Всеки проект трябва да е придружен от текстово описание на концепцията в свободна форма до 1200 знака.

Проекти се приемат само чрез електронната форма за заявки на www.gabrovologocarnival.com, в раздел Участие

Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.

Всеки участник ще получи писмено потвърждение по електронна поща. Ако до два дни от подаването на заявка не сте получили потвърждение, свържете се с нас чрез указаните данни за контакт:

Радослава Балевска – 066 81 83 09

Елена Влаева – 088 655 89 22

logocarnival@gabrovo.bg

Срокове

Конкурсът ще премине през три етапа:

 • Проекти се приемат чрез формата за заявки от 12:00 часа на 15 януари до 16:00 часа на 2 февруари 2018 г.
 • Всички допуснати за участие проекти ще бъдат обявени публично до 12:00 часа на 9 февруари 2018 г. в уебсайта на конкурса, раздел „Проекти“.
 • Победителят ще бъде обявен публично до 12:00 часа на 16 февруари 2018 г. в уебсайта на конкурса, раздел „Победител“.