Kонкурс за графичен знак на Карнавал Габрово

Първият етап от конкурса за графичен знак на Карнавал Габрово приключи днес в 17:00 часа.

Благодарим на всички участници!

Според регламента на конкурса всички проекти ще бъдат публикувани в уебсайта на конкурса (www.gabrovologocarnival.com) до 12:00 часа на 9 февруари 2018 г.