ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК”- ГАБРОВО

Идеята за участие в карнавалния конкурс се зароди от проведения Ден на здравословно хранене с децата от група “ Маргаритка“ -6 г.  при ДГ“ Ран Босилек“ -гр. Габрово, под надслов“ Ние знаем как да се храним здравословно“. Събитието имаше за цел да възпита в децата отношение към здравословния начин на живот и да обясни как да се готви здравословно и как да се храним правилно. Родители, учители и малките готвачи готвиха здравословно тристепенно меню. Желанието ни е чрез участие в карнавална снимка да задържим интереса на децата по дълго време на полезна за тях тема и обличайки отново готварските престилки и слагайки шапките на готвачи да ги направим отново съпричастни към готварската професия, която ще е полезна за тях.