КАРТИНА № 58, Школа за приложно изкуство „Ива Пенчева“

Спектакъл – Традицията е модерна.

В танцовата картина взеха участие  гимнастички и деца от Школата за приложно изкуство „Ива Пенчева“, които представиха най-новите си картини, изработени по време на националната асамблея „Празнични докосвания в цвят и коприна“2018 която е част от Карнавалната седмица на празника на Габрово. Видяхте 10 метров копринен килим от гимнастичките на „Етър Елит“ гр.Велико Търново. В спектакъла бяха включени ленти и обръчи, нестандартно представяне на една Копринена изложба, затова защото Габрово е един малък Брюксел в областта на историята и традициите.