КАРТИНА № 61,Левчанските старци /кукери/

Красиви са Левчанските старци/кукери/, както видяхте, запазили чрез стъпките и костюмите своята автентичност и до днес. Романтика и митично тайнство крие танцът на старците. Стъпките – бавни,отмерени и тежки разтърсват мегдана. Хлопките запяват песен,която замайва душите и гали слуха. Човек не може да не бъде запленен от тяхната красота и автентичност. Традиция е на този ден кукера да играе на своята любима, която в знак на обич го закичва с китка от варак. Неизменно преди старците на мегдана излизат дяволите – целите в черно, с намазани с катран опашки, те стъпват бавно и удрят ритмично и отмерено черни връшници. Дяволите символизират злите духове и нечисти сили, които старците пропъждат с песента на своите хлопки. Обредите, които извършват кукерите  са  тясно свързани с трудовата дейност на хората и тяхната надежда за богат плод от ниви и градини.