ДУШАТА НА КАРНАВАЛА СИ ТИ! ПОКАЖИ ГО!

За всички, които обичат Карнавала и живеят в него, чрез него и за него.

Които са изкукуригали от смях.

Вярват, че няма такава държава, но има такъв град.

Знаят, че габровец и котка по гръб не падат.

Чудили са се на времената и нравите.

Изглеждали са ни хора, ни животни.

И вярват, че шоуто трябва да продължи.

Маски горе!, скъпи приятели!

Изпратете ни свои снимки в карнавален костюм, а ние ще подредим хилядите снимки в една карнавална фотография – най-веселия транспарант, с който ще украсим града. Защото ние сме душата на Карнавала и без нашите усмивки и пъстрота, той няма да бъде това, което е. Ние сме неговото вдъхновение, сила, плът и искра и искаме да го покажем на целия свят!

Нямаме изисквания за размера на снимките, но трябва да са с добро качество.

Нямаме изисквания и за броя на снимките, с които ще участвате, стига те да са с различни костюми, портретни и в близък план.

Изпращайте своите фотографии на адрес carnival@gabrovo.bg до 11 март.

На снимката трябва да има максимум двама души в карнавални костюми, в близък план. Изпращането на снимки се счита за автоматично съгласие снимките да бъдат използвани за създаването на транспарант. Изпращащият снимките гарантира, че те не са обект на авторско право и хората на снимките, ако това не е самият той, са съгласни те да бъдат отпечатани. Не се приемат снимки с неприлично съдържание. За осъществяването на идеята Община Габрово ще използва и снимки от своя карнавален архив.