Работилница за карнавални маски в Музея на хумора и сатирата

На 9 номеври (събота), в навечерието на откриването на карнавалния сезон, в Музея на хумора и сатирата отваря врати веселата работилничка за карнавални маски. Тя ще работи от 11:00 до 12:30 ч.

Материалите са осигурени от организаторите.

Ателието е отворено за всички, които обичат карнавала без възрастови ограничения!